Konkurs na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa drewnianego w woj.podlaskim

23 października 2011 r. w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród w Konkursie na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim w 2011 r.

Ocenie podległo 56 budynków z 17 gmin.

Nagrodzone i wyróżnione obiekty to:
I nagroda – Urząd Miejski w Knyszynie, budynek mieszkalny, ulica Kościelna 6
II nagroda – Joanna Czaban, budynek mieszkalny, Krynki, ulica Zaułek Szpitalny
II nagroda – Małgorzata i Marek Stanisław Borowscy, willa „Zielona Dacza”, Różanystok 12
II nagroda – Aleksander Krutel, dom mieszkalny, Szostakowo 19
III nagroda – Mikolaj Jawdosiuk, dom mieszkalny, Czeremcha Wieś 108
III nagroda – Mikolaj Matwiejuk, dom mieszkalny, Kaniuki 73
III nagroda – Wiera Pacewicz, dom mieszkalny, Narewka, ulica Mickiewicza 79
III nagroda – Zofia Pietruczuk, dom mieszkalny, Soce 2
III nagroda – Pawel Macko, dom mieszkalny, Wszerzecz-Kolonia 10

Wyróżnienia:
I. Piotr Karpiuk, stodoła, Bernacki Most 10
II. Jadwiga Gałązka, budynek mieszkalny, Jurki 61
III: Maria Sajewska, budynek mieszkalny, Klejniki 8
IV: Stefania Siemiakowicz, budynek mieszkalny, Nowe Masiewo 24
V: Jerzy Onopiuk, zagroda, Podrzeczany 1
VI: Walentyna Aleksiejuk, budynek mieszkalny, Ryboły 47
VII: Krystyna Koronkiewicz, budynek mieszkalny, Sokole 10
VIII: Julia Janiuk, budynek mieszkalny, Stare Masiewo 26
IX: Anna i Jerzy Bajko, Stare Masiewo 38
X: Maria Skiepko, budynek mieszkalny, Zabrody 8 

Gratulujemy P.Krystynie Koronkiewicz!

W 2012r do konkursu zgłosiliśmy Dom Ludowy i zagrodę Haliny Popławskiej.

Protokół z posiedzenia jury VIII Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
z dnia 3-4 sierpnia 2012 r. odbytego w Muzeum Rolnictwa
im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

W posiedzeniu udział wzięli:

  1. Małgorzata Albowicz – Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku – członek jury
  2. Artur Gaweł – Kierownik Białostockiego Muzeum Wsi Muzeum Podlaskiego w Białymstoku – członek jury
  3. Aneta Kułak – Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa
    w Białymstoku – członek jury
  4. Antoni Mosiewicz – Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu – przewodniczący jury
  5. Jerzy Tołłoczko – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku – członek jury
  6. Stanisław Tumidajewicz – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku Delegatura w Suwałkach
  7. Anatol Wap – Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku – członek jury
  8. Sławomir Zgrzywa – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku Delegatura w Łomży

1. Zebranie otworzył przewodniczący jury Antoni Mosiewicz. Ocenie podlegały 54 zgłoszenia, w tym 56 budynków z 18 gmin.

2. Jury po przeanalizowaniu materiałów zgromadzonych podczas wyjazdów terenowych postanowiło przyznać następujące nagrody:

I nagroda w wysokości 6.000 złotych: Maria Wasyluk, budynek mieszkalny, Pawły 88, gmina Zabłudów

II nagroda w wysokości 3.000 złotych: Mariusz Tokajuk, dom mieszkalny, Mikulicze 20, gmina Milejczyce

II nagroda w wysokości 3.000 złotych: Zbigniew Łozowski, budynek mieszkalny, Nowa Wieś 33, gmina Dąbrowa Białostocka

II nagroda w wysokości 3.000 złotych: Bożena Leciak, budynek mieszkalny, Wiluki 26, gmina Dubicze Cerkiewne

III nagroda w wysokości 1500 złotych: Nina Radziecka, budynek mieszkalny,
ul. Głowna 26, Dubiny, gmina Hajnówka

III nagroda w wysokości 1500 złotych: Jakub Wierzbicki, budynek mieszkalny, Perlejewo 28, gmina Perlejewo

III nagroda w wysokości 1500 złotych: Patrycja Meunier, budynek mieszkalny,
Stołbce 21, gmina Nurzec Stacja

III nagroda w wysokości 1500 złotych: Jan Leszczyński, budynek mieszkalny,
Ciełuszki 21, gmina Zabłudów

III nagroda w wysokości 1500 złotych: Mikołaj Iwaniuk, budynek mieszkalny,
Ciełuszki 34, gmina Zabłudów

III nagroda w wysokości 1500 złotych: Mikołaj Borycki, budynek mieszkalny, ul. Łąkowa 46, Siemianówka, gmina Narewka.

Komisja postanowiła przyznać również następujące wyróżnienia w wysokości po 500 złotych:

I: Halina Popławska, zagroda, Sokole 25, gmina Michałowo

II: Mikołaj Andrzejuk, budynek mieszkalny, Ciełuszki 64, gmina Zabłudów

III: Stanisław Harasimik, budynek mieszkalny, Lipszczany 28, gmina Lipsk

IV: Jan Nikołajuk, budynek mieszkalny, Ciełuszki 41, gmina Zabłudów

V: Krzysztof Niemyjski i Magdalena Niemyjska, budynek mieszkalny, ul. Parkowa 18, Ciechanowiec

VI: Włodzimierz Andrejuk, budynek mieszkalny, Ciełuszki 62, gmina Zabłudów

VII: Anna Mancewicz, budynek dawnej szkoły, Pomigacze 91, gmina Turośń Kościelna

VIII: Bazyli Siebiesiuk, budynek mieszkalny, Rakowicze 18, gmina Czyże

IX: Anna Zalewska, budynek mieszkalny, Jurki, gmina Zbójna

X: Michał Pytel, budynek mieszkalny i spichlerz, Wólka Nurzecka 77, gmina Nurzec Stacja

Na podsumowaniu ww konkursu w Ciechanowcu w dn.19.XI.2012r wyróżnienie otrzymała P.Halina Popławska.To nasz kolejny sukces w Konkursie na Najlepiej Zachowany Budynek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w woj.podlaskim.Gratulujemy!