Dnia 20.08.2014r we wspaniałych wnętrzach Muzeum Historycznego w Białymstoku odbyło się spotkanie Białostocczan z potomkami  rodziny Hasbachów.Promowano książkę „Hasbachowie. Z rodzinnego sztambucha” autorstwa Elżbiety Kozłowskiej Świątkowskiej i Józefa Maroszka oraz książkę „Śladami Hasbachów” wydaną przez TPS ze wstepem Barbary Pacholskiej.Frekwencja przekroczyła najśmielsze oczekiwania zarówno organizatorów(Międzynarodowe Stowarzyszenie Białostoczan i Muzeum Historyczne) jak i samych zaproszonych gości.Przybyło ponad 100osób żywo zainteresowanych historią miasta. Mieszkańcy Białegostoku wiedzieli wiele o rodzinie Hasbachów  idąc na  to spotkanie ale wyszli jeszcze bogatsi o emocje wynikające z bezpośredniego kontaktu z tą zasłużoną dla miasta rodziną.Dowiedzieli się  min że już w pierwszym dniu pobytu w Białymstoku potomkowie Hasbachów odwiedzili kościół Św.Wojciecha( którego budowę wsparła ich przodkini Eugenia Hasbach) by zasilić konto odbudowy spalonej w ub roku wieży kościelnej.Wspominali koligacje rodzinne, poznali kronikarza rodu Michaela Hasbacha syna Ewy i innych członków rodziny z gałęzi  Waldemara Hasbacha i Adele Lilly Risch min Ursulę Weber z d. Commichau  (córkę Katherine Hasbach i Franza Commichau), jej męża Ericha Webera,  trójkę ich dorosłych dzieci.Wspomniano zmarłą niedawno Barbarę Commichau c.Katherine Hasbach. Prezes TPS wręczyła potomkom Hasbachów kserokopie  6 cegiełek z „Księgi wieczystej budowy Domu  im.I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sokolu w latach 1935-37” jako dowód wsparcia tej cennej inicjatywy przez ich rodzinę oraz dyskietkę z serwisem fotograficznym z objazdu letnich rezydencji w Majdanie Izbisku, Świnobrodzie, Stanku i Sokolu. Poseł na Sejm RP Pan Aleksander Sosna wręczył Hasbachom …cegłę z napisem DOJLIDY na pamiątkę miejsca, gdzie swoje interesy prowadzili i mieszkali ich przodkowie. Rodzina Hasbachów wyraziła swoją wdzięczność za życzliwe zachowanie w pamięci ich przodków oraz docenienie ich wkładu w rozwój miasta.