W ramach projektu „Scheda, korzyści czy kompleksy” w Domu Ludowym w Sokolu odbył się kolejny wykład „Reklama dawnych sokolskich gospodyń” i wystawa makatek ludowych(11 mja2013r).

Wykład wygłosiła Jolanta Szczygieł Rogowska, historyk. Zwróciła uwagę na bogactwo zachowanych eksponatów, które niegdyś ozdabiały domy we wsi Sokole.

Do rzadko spotykanych już zaliczyła makatki o tematyce religijnej z napisami:


Boże błogosław nasz dom

Kiedy ranne wstają zorze

Pracującemu Pan Bóg pomaga

lub makatka haftowana z motywem aniołka.

Kolejna kategoria to makatki wyszywane (jednokolorowe zazwyczaj granatowe i wielobarwne) z napisami:

Świeża woda zdrowia doda

Myj się zimną wodą będziesz piękną i młodą

Co ja ugotuję każdemu smakuje

Smacznego

Dla ochłody napij się wody

Dzień Dobry

Mała kuchareczka zwinna jak laleczka

Grunt to rodzinka

Czerwony kapturek

Grzebienie

Gęsiarka

W biedniejszych rodzinach zawieszano makatki drukowane zarówno wielobarwne jak i jednokolorowe, aby nie odstawać od przyjętych zwyczajów.

Spośród wyeksponowanych makatek najliczniej reprezentowane były makatki ze scenką Czerwonego kapturka.

Zadziwia fakt tak znakomitego zachowania eksponatów, mimo nie używania ich od wielu lat, bowiem zostały zastąpione innymi ozdobami współczesnymi.

Wystawa dowiodła, że sokolanie z sentymentem podchodzą do spuścizny przodków traktując ją jako element trwałych więzi rodzinnych i poszanowania wieloletniej tradycji.

Organizator:Towarzystwo Przyjaciół Sokola i Sołectwo Sokole.

Projekt współfinansowany jest ze środków UMWP w Białymstoku oraz TPS.

Dokumentacja eksponatów wystawy  www.sokole-tps.pl w zakładce Fotoreportaże.