Przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Sokola wzięli udział w konferencji pod honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej na temat „Współpraca administracji publicznej z III sektorem w planowaniu i realizacji polityk publicznych” w dniu 11.VI.2013r w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Oto migawki fotograficzne Andrzeja Kasperowicza.