Koleją miejską pojechało ponad 1500 Białostoczan. Ciekawi nowej(starej) formy podróżowania i jej przyszłości.

Fotoreportaż Andrzeja Kasperowicza.