Miło nam poinformować, że na wniosek naszego stowarzyszenia otrzymaliśmy dotację Zarządu Województwa Podlaskiego w konkursie na zadania zlecone z dziedziny kultury na realizacje projektu „Klisze pamięci”. Zachęcamy każdego turystę podróżującego szlakami rowerowymi po najbliższym sąsiedztwie Sokola o udostępnienie zdjęć kapliczek, krzyży, mogił i pomników rozsianych w lasach Puszczy Knyszyńskiej z ewentualnym krótkim opisem lokalizacji i historii obiektu. Propozycje zdjęć do wydawnictwa prosimy składać e-mailem: tps.sokole@gmail.com Każde zakwalifikowane do wydawnictwa zdjęcie zostanie opatrzone nazwiskiem autora, niestety bez honorarium ale za to każdy otrzyma 1 eg ww wydawnictwa. Zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu.