Towarzystwo Przyjaciół Sokola, Sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy wsi w dn.9.IV.2016r sprzątali Sokole, zbierali makulaturę i przygotowali peron kolejowy z nadzieją na wakacyjne weekendowe połączenie z Białymstokiem.Akcja ta miała na celu przypomnienie  roli Kolei Poleskiej w 130 rocznicę jej założenia.Sokolski peron zbudowali sami mieszkańcy a ich spadkobiercy chcą przywrócić mu należną rolę.Sprzątanie peronów odbyło się także w Żedni i Waliłach.Do zobaczenia na trasie!

Fot.Andrzej Kasperowicz