Autoewaluacja organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe z województwa podlaskiego mogą skorzystać z możliwości autoewaluacji własnej organizacji z wykorzystaniem Narzędzia Zarządzania Rozwojem Organizacji.

Narzędzie to zostało opracowane w celu ułatwienia procesu samooceny i audytu wewnętrznego, aby organizacja sama lub przy pomocy konsultanta/konsultantki mogła ocenić możliwie kompleksowo swój sposób funkcjonowania. Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Sieć SPLOT realizują projekt, który zakłada bezpłatne przeprowadzenie procesu samooceny w 28 organizacjach przez przeszkolonych konsultantów i konsultantki.

Ewaluacja odbywa się w m.in. 3 etapach (spotkaniach) do grudnia 2013 r. i obejmuje łącznie 20 godzin pracy konsultanta na rzecz organizacji:
– przeprowadzenie przez konsultanta w organizacji procesu samooceny z wykorzystaniem Narzędzia Zarządzania Rozwojem Organizacji (2 spotkania);
– doradztwo ze strony konsultanta w wypracowaniu planu rozwoju/planu naprawczego dla organizacji (1 spotkanie).

Narzędzie dostępne jest na stronie internetowej http://boris.home.pl/narzedzia/

Przedstawiciel LOT Brama na bagna, jednocześnie trener w firmie PROMYK Paweł Pogorzelski jest konsultantem Narzędzia i przyjął zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Sokola zainteresowanego przejściem procesu autoewaluacji.

Pierwsze spotkanie odbyło się w Sokolu dnia 16.VI.2013r.

Więcej informacji o projekcie „Jakość, która staje się normą” OWOPu i Sieci SPLOT na stronie www.owop.org.pl