Ogólnopolska prasa czyli „Gazeta Sołecka” opisuje otwarcie Domu Ludowego w Sokolu.