Od ponad 5 lat mieszkańcy wsi Sokole organizują wspólną akcję
„Dzień ziemi – sprzątamy Sokole”.
Okazują w ten sposób troskę o swoje środowisko i otaczającą ich Puszczę Knyszyńską wraz z obszarem „Natura 2000”, które są notorycznie zaśmiecane. Rok 2011 ogłoszony” Międzynarodowym Rokiem Lasów” jest kolejnym bodźcem do zadbania o czystość środowiska, w którym mieszkają sokolanie dla siebie i kolejnych pokoleń.

Akcja „Sprzątamy Sokole” odbyła się dnia 16 kwietnia 2011r.
Zebrano łącznie ponad 50 worków śmieci.

Organizatorami akcji byli: Towarzystwo Przyjaciół Sokola i Sołectwo Sokole przy życzliwym wsparciu Burmistrza Michałowa,ZGKiM w Michałowie i MPO w Białymstoku.

Wierzymy, że nasze społeczne działania  przyczyniły sie do estetyki okolicy i przyniosły środowisku  naturalnemu wymierne efekty.