W sobotnie popołudnie 25.03.2017r w Domu Ludowym w Sokolu odbyło sie spotkanie członków TPS i sołtysa wsi z przedstawicielami Fundacji SocLab dotyczące inicjatyw mieszkańców Sokola na 2017r.Dyskutowano o potrzebach materialnych DL i pomysłach lokalnej społeczności na najbliższy okres. Mogą one otrzymać wsparcie finansowe ze środków uzyskanych przez GOK z NCK.

Fot. Andrzej Kasperowicz