Cieszą się Sokolanie, że ich zbytkowy Dom Ludowy  im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego nabiera rumieńców a to za sprawą remontu kapitalnego, który od ponad roku jest realizowany przez Gminę Michałowo ze środków unijnych. Obiekt powstał siłami społecznymi w latach 1935-1937 i służył mieszkańcom wsi i okolic jako baza do działalności edukacyjnej(szkoła) i kulturalnej (świetlica, klub Ruch). Obecny projekt remontu realizowany jest w ramach działania 3.3 Odnowa i rozwój wsi „Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013” i stanowi szansę na zmianę oblicza wsi i kontynuacji tradycji społecznikowskich.Już dziś sokolanie przygotowują się do jego otwarcia, planowanego na sierpień br.Z dumą podkreślają, że tu ich dziadkowie i rodzice wnieśli swój pot i trud jako podwaliny nowego, lepszego jutra.

Towarzystwo Przyjaciół Sokola wraz z Radą Sołecką przygotowują specjalną uroczystość otwarcia tego obiektu.A niespodzianek lokalnych będzie co nie miara.Niebanalne przecięcie wstęgi…bez wstęgi, wystawę archiwalnych fotografii z uroczystości oddania budynku z 1937r, wspomnienie inicjatorów i budowniczych obiektu, wystawę portretów ślubnych mieszkańców wsi, koncert artystyczny z udziałem gwiazdy światowego formatu i wiele , wiele innych atrakcji. Dlatego też zwracamy się z prośbą do wszystkich byłych i aktualnych Sokolan, abyście ten dzień spędzili w swojej rodzinnej wsi. Bo i WY dołożyliście swoją cegiełkę do promocji i rozwoju Sokola.Bądzcie z nami w momencie otwarcia  nowych kart w historii wsi i razem z nami budujcie zgodę na długie przyszłe lata.Jak ongiś Wasi i Nasi przodkowie.

Data otwarcia to 5 sierpnia 2012r, godz.15.00 (niedziela)  w 75 rocznicę wybudowania Domu Ludowego.