W ramach Festiwalu „Sztuka w naturze” wolontariusze sfotografują najstarsze zabytki drewniane wsi Sokole (domy, zabudowania gospodarcze, studnie, piwnice),uchwycą  detale architektoniczne obiektów, typ budowy, zdobienia itp. Wykonane fotografie zostaną pokazane na zakończenie Festiwalu na zaimprowizowanej wystawie.