Oto jak można skorzystać z obiektu Domu Ludowego w Sokolu