VII ŚWIATOWY CENZUS GNIAZD BOCIANA BIAŁEGO 2014

Cenzus w założeniu ma objąć możliwie wszystkie gniazda bociana białego Ciconia ciconia, na całym obszarze występowania tego gatunku (Europa i Afryka Północna). Warto przypomnieć, że pierwszy na świecie spis bocianów odbył się w roku 1876 w Galicji, a jego inicjatorem był ks. Eugeniusz Janota. Pierwsze Międzynarodowe Liczenie Gniazd Bociana Białego odbyło się w 1934 roku i obejmowało swym zasięgiem znaczną część Europy. Począwszy od 1974 roku organizowany jest regularnie, co 10 lat. Ostatnie takie liczenie odbyło się w 2004 roku, doliczono się wówczas 52 550 bocianich par w naszym kraju, co stanowiło ok. 20% światowej populacji! To najwięcej spośród wszystkich krajów na świecie. W Polsce, w poszczególnych województwach, liczebność bocianów była zróżnicowana – od 577 par w województwie opolskim do 10 226 par w warmińsko-mazurskim. W województwie podlaskim ich liczebność oszacowano na 9018 par, co dało drugie miejsce w kraju.

W Polsce Koordynatorem Światowego Cenzusu Gniazd Bociana Białego w 2014 roku, tak jak w 2004 roku, jest Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”. Niestety, nasz krajowy koordynator nie planuje zorganizować ogólnopolskiej inwentaryzacji przy współudziale wolontariuszy. Zaplanowano metodykę polegającą na wysłaniu ankiet do sołtysów! Jednakże w naszej opinii metoda ankietowa służąca policzeniu gniazd bociana białego w Polsce jest na tyle ułomna, że wyniki uzyskane w ten sposób mogą być dalekie od rzeczywistości. Szczególnie dotyczy to terenów gdzie występują duże zagęszczenie lęgowych ptaków.

W związku z tym, aby uniknąć tych błędów, w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w 2014 roku podjęło się koordynacji i wykonania cenzusu gniazd bociana białego na tym obszarze przy pomocy wolontariuszy. W pracach terenowych mogą wziąć udział nie tylko osoby indywidualne, ale także instytucje naukowe, stowarzyszenia, szkoły, nadleśnictwa, pracownicy parków narodowych i krajobrazowych itp. Jest więc miejsce dla wszystkich chętnych, którzy tylko zechcieliby włączyć się do tej niezwykle ważnej akcji.

Zasadnicza część prac terenowych będzie miała miejsce w lipcu 2014 roku. Celem inwentaryzacji jest wykrycie i skontrolowanie wszystkich gniazd bociana białego na badanym terenie, sprawdzeniu czy są one w zajęte (lub były i przez jak długo), czy ptaki wyprowadziły młode, ocena sukcesu lęgowego, oraz precyzyjne ustalenie lokalizacji gniazd. Ponadto będą zbierane takie informacje jak umiejscowienie gniazda (słup, komin, dach, drzewo itd.), ewentualne zagrożeń dla gniazda (np. planowana rozbiórka budynku lub grożące zawaleniem drzewo) i inne istotne dane. Część tych informacji będzie można uzyskać od osób mieszkających w pobliżu gniazd.

W załączniku znajdziecie aktualną mapę zarezerwowanych przez obserwatorów poszczególnych gmin w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim. Poszukujemy chętnych do podjęcia się zadania koordynowania zbierania danych z obszarów gmin jeszcze niezajętych Jest to niezbędne, aby prawidłowo wykonać cenzus tego gatunku na terenie, na którym gniazduje ok. 40% całej Polskiej lęgowej populacji. Zachęcamy wszystkie osoby prywatne, jak i instytucje czy stowarzyszenia do wzięcia udziału we wspólnym święcie miłośników ptaków jakim bez wątpienia jest niniejsza akcja. Mamy nadzieję, że za naszym przykładem obserwatorzy z inne rejonów Polski również zmobilizują się i policzą swoje bociany.

w woj. podlaskim prosimy o kontakt na liczenie.bociany@o2.pl,

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Towarzystwo Przyjaciół Sokola pragnie wziąć udział w akcji liczenia bocianów we wsi Sokole. Czekamy na decyzję Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w Białymstoku!

>>>>>>>>>>>>>>>>

Oczywiście miło nam powitać Towarzystwo Przyjaciół Sokola w gronie uczestników VII Światowego Cenzusu Gniazd Bociana Białego w 2014 roku w Polsce.
Również pragnę Państwa poinformować, że metodykę i formularze będziemy rozsyłać do uczestników na przełomie lutego i marca.
Pozdrawiam
Sławomir Niedźwiecki
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków