STRONA GŁÓWNA

Zapraszamy Państwa do małej podlaskiej wsi Sokole, położonej w gminie Michałowo na skraju Puszczy Knyszyńskiej, w obszarze „Natura 2000”. Jest to mała, licząca 147 mieszkańców wieś o silnych tradycjach społecznikowskich i dokonaniach kulturalnych.

Jak powstało Sokole (legenda)
Polscy żołnierze, powracający ze służby w wojsku
carskim, utrudzeni długim marszem zatrzymali się w uroczej
kotlinie śródleśnej Puszczy Knyszyńskiej, przez którą
przepływała mała, ale wartka rzeczka. Zmęczeni ciężką
wędrówką rozpalili ogień, a że była już noc – usnęli. Kiedy wstało
słońce i pierwszymi promieniami ogrzało twarze wędrowców,
żołnierze zbudzili się. Widok, jaki roztaczał się wokoło, był
jeszcze piękniejszy niż wczorajszego wieczora. Kilkusetletnie
świerki i sosny majestatycznie pięły się ku górze. Nagle jeden z
żołnierzy aż krzyknął z wrażenia. „Zobaczcie to chyba gniazdo
sokole, a i ptak królewski siedzi na nim” – powiedział.
Po krótkiej naradzie orzekli, że jeśli w miejscu tym
sokoły budują gniazda i wychowują młode, to jest znak, aby
zbudowali tu swoje domostwa. Jak postanowili tak uczynili.
Rozpoczęli wycinanie drzew i karczowanie puszczy. W trudzie
i mozole stawiali tu zręby swojej nowej przyszłości, zaś
miejscu temu dali nazwę Sokole.

Ale czy opisane w powyższej legendzie fakty są prawdziwe? Legendy żyją swoim rytmem a życie swoim.

Dzięki zaradności mieszkańców Sokoła zbudowano we wsi w 1937r., jedyny wówczas obiekt użyteczności publicznej, Dom Ludowy im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, w którym zlokalizowano szkołę powszechną (rozwiązano w 1997r.) i świetlicę wiejską. Wieloletnie zabiegi o remont tego obiektu dostosowanie go do nowoczesnych wymogów stawianych przed instytucją kultury zakończyły się sukcesem.

Dnia 5 sierpnia 2012r. oddano do użytku po remoncie kapitalnym Dom Ludowy. Środki finansowe na remont obiektu pochodziły z dotacji unijnej i środków Gminy Michałowo. Świadomi dziedzictwa historycznego i kulturowego wsi miejscowi niepokorni postanowili kontynuować dzieło swoich przodków i założyli w 2009r roku Towarzystwo Przyjaciół Sokoła. Spuścizna pozostawiona przez poprzednie pokolenia daje im moralne prawo do troski o zachowanie dorobku pokoleniowego, ale też wyznaczania nowych dróg prowadzących do rozwoju wsi.
Działania podejmowane w tej wsi to swoista lekcja rozumienia państa obywatelskiego i patriotyzmu lokalnego. Niech będzie przykładem autentycznej troski o swoje korzenie dla innych środowisk, często nie doceniających historii swojej „małej ojczyzny” i wstydzących się swojej wiejskiej tożsamości.