W dn.9.VII.1948r wieś Sokole nawiedziła trąba powietrzna, która zniszczyła uprawy na polach i w ogrodach.Na pamiatkę tych wydarzeń mieszkańcy postawili  na tzw.Pruskiej Górce krzyże – katolicki i prawosławny.Zniszczone pózniej zębem czasu zastapione zostały nowymi krzyżami.Prawosławny krzyż postawił Jan Grześ s.Michała w 2001r, katolicki ufundowali mieszkańcy wsi wyznania rzymsko-katolickiego w 2011r.Ławki wykonali Aleksander Kupraszewicz s.Nikodema i jego syn Jerzy w 2013r.Tu corocznie odbywają się msze błagalne obu wyznań o uchronienie wsi od podobnych zdarzeń.

Fot.Andrzej Kasperowicz