45 lat promocji wsi Sokole

      w mediach regionalnych i ogólnopolskich 1969 – 2014

Zebrał i opracował w oparciu o własne zbiory Andrzej Kasperowicz

 Mieszkańcy Sokola zawsze byli aktywni. Dostrzegali to redaktorzy różnorodnych gazet pokazując naszą aktywność jako przykład do naśladowania dla innych środowisk.Zawsze byliśmy dumni z  naszych osiągnięć jak też z ich popularyzacji w mediach.Same tytuły artykułów pokazują problematykę z jaka przyszło się zmagać Sokolanom na przestrzeni tych 45 lat.

Białostocki Informator Kulturalny” BIK

– wydawca WDK Białystok – miesięcznik regionalny:

kwiecień 1979 r.  „Sokole aktywne – Teren 78” red. Kazimierz Derkowski

2.II.1981 r.  „Noc filmowa w Sokolem” red. Kazimierz Derkowski

Czasopis” – Białoruskie pismo społeczno-kulturalne

– miesięcznik ogólnopolski:

luty 1995 r. Nr 2(49)  „Boczne tory” – red. Jerzy Sulżyk

Nr 9/2006 r.  „Jakby obraz malowała. Kino Sokole”, red. Jerzy Sulżyk

Nr 5/13 (MAJ) 2013 r.  „Minął miesiąc, kronika – promocja książki „Śladami Hasbachów” wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół Sokola pod redakcją Barbary Pacholskiej w GCK w Gródku” red. Jerzy Chmielewski

Chwila dla Ciebie – Relaks” – tygodnik ogólnopolski:

15.X.2013 r. dwutygodnik nr 21 (504)  „Panie burmistrzu, oddaj nasz klucz. Założyliśmy z

mieszkańcami Towarzystwo Przyjaciół Sokola. Budynek – znów tętnił życiem!”,red. Gabriela Paul

Echo Michałowa” – miesięcznik lokalny:

styczeń 1996 r. Nr 1 (14)  „Sokole Białostockie na medal”, red. Mikołaj Greś

Gazeta Białostocka” – dziennik regionalny:

luty 1969  „Koło ZMW w Sokolem dobrze pracuje” red. (baz)

kwiecień 1970  „Wiosna czynów w kołach ZMW” red. (baz)

lipiec 1970  „W Sokolem młodzież nie nudzi się” red. (baz)

11.VI.1972 r.  „Zmagania” red. Leszek Koleśnik

lipiec 1973  „ W trosce o pracowników Zakładu Energetycznego” red. (es)

sierpień 1973 r.  „Młodzi z Sokolego” red. Jan Ciełuszewski

Gazeta Michałowa i okolic” – miesięcznik lokalny:

kwiecień 2000 r.  „Pożegnanie pociągu. Sokole Białostockie 17:46”, red. Mikołaj Greś

Gazeta Polska” – dziennik w USA Nowy Jork :

2.IV.2001 r.  „Sokole odcięte od świata – happening „piechotą do Europy”. Protest na torach”

red. PAP

Gazeta Tygodniowa” – tygodnik regionalny:

23.VIII.1992 r. Nr 19  „Listy. PKP przeciw ludziom”. Za mieszkańców wsi Sokole Helena

Kasperowicz z wykazem 118 mieszkańców wsi z podpisami

Gazeta Współczesna” – dziennik regionalny:

styczeń 1977 r.  „Pasje młodych” red. Jan Ciełuszecki

marzec 1977 r.  „Dacza po białostocku” red. (jag)

23.IV.1977 r.  „Wojewódzki Festyn Zdrowia w Sokolu” red. (jag)

27.V.1977 r.  „Spotkanie w klubie „RUCH” w Sokolem z redaktorami Gazety Współczesnej:

Janiną Sztachelską, Sylwestrem Barskim i fotoreporterem Krzysztofem Świderskim”

21.VI.1977 r.  „Rzeczywistość i wizja Sokola” red. Janina Sztachelska

22.XII.1977 r.  „W walce z „czerwonym kurem” red. Jan Ciełuszecki

28.VI.1978 r.  „Spotkanie przy granicy, które nie dzieli a łączy” red. Krzysztof Świderski

12.IV.1978 r.  „Tam gdzie zaczyna się Tatarski Szlak” red. R.Zięckowski

6.VI.1978 r.  „ Najpiękniejsze kluby na Białostocczyźnie” red. (jot)

13.VI.1978 r.  „Sokole Białostockie – wsią letniskową” red. (jm)

1.VIII.1978 r.  „Dziewczyny łakome hektarów” red. (mip)

28.XI.1978 r. –„Sport na wsi” Zdzisław Karpowicz przewodniczący RGm LZS w Michałowie

8.II.1979 r. „Zbiorowe odśnieżanie” red. Sylwester Barski

9 III.1979 r.  „Tajemnice aktywności” red. Aniela Łabanow

12.III.1979 r.  „Sokole i Dobrzyniewo najlepsze” red. Aniela Łabanow

29.III.1979 r.  „Aktywni w kulturze” red. Ryszard Świerczewski

19.IV.1979 r.  „Popularyzowanie ochrony przeciwpożarowej” red. (W)

15.V.1979 r.  „Spotkanie z książką” red. Aniela Łabanow

18.VI.1979 r.  „Zlot młodych aktywistów” red. Aniela Łabanow

6.VIII.1979 r. „Przyjemna współpraca” red. (h)

18-19.VIII.1979 r.  „Kultura w strażackich mundurach” red. Ryszard Świerczewski

29.X.1979 r.  „Aukcja plakatu filmowego na CZD” red. Lidia Orlikowska

12.XII.1979 r. „Na CZD” red. Sylwester Barski

31.I.1980 r.  „Noc filmowa” red. Sylwester Barski

6.II.1980 r.  „Popatrzmy wokół siebie” red. Barbara Pacholska. – Sokole

29.II.1980 r.  „Najlepsi w konkursie Młodzież – Dzieciom” red. Eugeniusz Hryniewicki

19.V.1980 r.  „W Sokolem. Młodzieżowe datki” red. (mip)

15.VII.1980 r.  „Szukamy najlepszych” Andrzej Kasperowicz – Sokole

12.II.1981 r.  „Wypiękniał klub w Sokolem” red. Sylwester Barski

3.III.1981 r.  „Z problemów odradzającego się ZMW” red. Sylwester Barski

18.III.1981 r.  „ZMW w nowym kształcie. Organizacja młodych, a nie dla młodzieży”.

I Wojewódzki Zjazd ZMW w Białymstoku red. Alicja Zielińska i Edmund Burel

2.VI.1981 r.  „Filmowe wieczory” red. Sylwester Barski

16.VI.1981 r.  „Lepsza droga” red. Sylwester Barski

17.IX.1981 r.  „Western w Sokolem” red. Sylwester Barski

16.III.1982 r.  „Zawsze ci sami” red. Jan Kwasowski

23.XI.1982 r.  „Na budowę pomnika W. Witosa” red. Sylwester Barski

16.II.1983 r.  „Pod swoim emblematem” red. Sylwester Barski

25.III.1983 r.  „Dwa lata po odrodzeniu ZMW. Pielęgnować tradycje – iść naprzód”

red. Sylwester Barski

20.IV.1983 r.  „Dedykowane sobie i środowisku” red. Sylwester Barski

21.IV.1983 r.  „Najcenniejsza inicjatywa wiosny 1983” red. Sylwester Barski

29.XI.1983 r.  „Z zebrania koła ZMW. Na inicjatywach się nie kończy” red Jan Ciełuszecki

8.II.1984 r.  „Karnawał w Sokolem” red. Sylwester Barski

23.II.1984 r.  „Zjazd delegatów ZMW w Michałowie” red. Sylwester Barski

7.II.1985 r.  „Choinka w Sokolem” red. Sylwester Barski

13.III.1985 r.  „Brzydka płeć – tej pięknej” red. Sylwester Barski

17.X.1985 r.  „Do woja z kwiatkiem i upominkiem” red. Sylwester Barski

26.XI.1985 r.  „Jakie koła – taki związek” red. Sylwester Barski

22-23.II.1986 r.  „W gminie Michałowo. ZMW aktywny nie tylko na zebraniach” red. Sylwester Barski

24.III.1986 r.  „III Wojewódzki Zjazd ZMW w Białymstoku”. Przewodniczącym ZW ZMW

w Białymstoku został wybrany Andrzej Kasperowicz red. Roman Baka

19,20.IV.1986 r.  „Działalność nie na pokaz”. Rozmowa z nowo wybranym przewodniczącym ZW ZMW w Białymstoku Andrzejem Kasperowiczem red. Roman Baka

20.VI.1990 r.  „Baron był na poświeceniu” red. Sylwester Barski

8.I.1991 r.  „List spod Irkucka. Byli tam baronowie i hrabia” red. Sylweriusz Dworakowski

12.VIII.1992 r.  „Kolej plajtuje na Zubkach – Masz problem masz gazetę” Andrzej Kasperowicz – Sokole

17.I.1995 r.  „Czy autobusy zastąpią pociągi? Kolej na kolej” red. Eugeniusz Hryniewicki

22.VIII.1995 r.  „List otwarty do Dyrektora Generalnego PKP. Nie likwidujcie pociągów” red. Eugeniusz Hryniewicki

20.XII.1995 r.  „Zbudowali wodociąg” red. (aż)

22.IV.1998 r.  „Kolej likwiduje kursy pociągów na trasie Białystok – Zubki Białostockie. Odcięci od świata” red. Urszula Klimczuk

8,9.X.1999 r.  „Uwięzieni przez pociąg” red. Urszula Klimczuk

4.XI.1999 r.  „Powiat białostocki nie ma pieniędzy na finansowanie kursów kolejowych. Za biedni na dopłaty”

red. Urszula Klimczuk

3.I.2000 r.  „Zapadła decyzja o zawieszeniu kursów pociągów na trasie Białystok – Zubki Białostockie. Odcięcie od świata postanowione” red. Urszula Klimczuk

22.III.2000 r.  „PKP likwiduje przewozy pasażerskie na Podlasiu. Zubki odcięte od świata”red. (aga, ams)

3.IV.2000 r.  „Pożegnanie pociągu” red. Eugeniusz Hryniewicki

4.IV.2000 r.  „Po zawieszeniu kursowania pociągów na trasie Białystok – Zubki Białostockie. Sąsiad sąsiada podwiezie” red. JBB)

4.IV.2000 r.  „Po 114 latach zawieszono kursowanie pociągów na trasie

Białystok – Zubki Białostockie. Pożegnanie z PKP” red. Eugeniusz Hryniewicki

5.IV.2000 r.  „Po likwidacji linii PKP Białystok – Zubki Białostockie. Sokole bez autobusów” red. (MN, PAP)

19.XII.2000 r.  „Wróci pociąg?” red. Urszula Klimczuk

30.I.2001 r.  „Urząd Marszałkowski nie będzie dofinansowywał i utrzymywał kursów

pociągów na trasie Białystok – Zubki Białostockie. Za słabe argumenty ?” red. Urszula Klimczuk

9-11.III.2001 r. „W Sokolu jak na księżycu. Piechotą do….świata” red. Urszula Klimczuk

28.III.2001 r.  „Nie ma szans na wznowienie kursów pociągów pasażerskich na linii Białystok

– Zubki Białostockie. Akt sprzeciwu” red. Urszula Klimczuk

2.IV.2001 r.  „Happening w rok po likwidacji połączenia kolejowego Białystok – Zubki Białostockie. Pociąg do świata” red. Urszula Klimczuk

5.I.2003 r.  „Samorząd województwa podlaskiego nie przejmie lokalnych odcinków linii kolejowych. Autobusem po szynach” red. Urszula Klimczuk

17-19.I.2003 r.  „Odcięci od świata. Jak kolej oddaje pociągi” red. Urszula Klimczuk

7.X.2004 r.  „Droga zamiast torów” red. (ap)

18.I.2005 r.  „Radni powiatowi chcą uruchomienia połączenia do Zubek Białostockich.

Szybka podlaska kolej przez środek miasta” red. Agnieszka Kaszuba

23.III.2007 r.  „Sokole Białostockie. Chcemy pociągów!” red. (kj)

26.III.2007 r.  „Sokole Białostockie. Mieszkańcy wsi walczą o kontakt ze światem. Oddajcie nam pociągi” red. (kj)

22.VII.2008 r.  „Sokole Białostockie, Nie dojeżdżają tam ani pociągi, ani autobusy. Żyjemy w Unii. Odcięci od świata” red. Andrzej Zdanowicz

12.VIII.2008 r.  „Sokole . Smaki z lasu” red. (opr. online)

20.VIII.2008 r.  „Sokole . Będzie ostro bębniło” red. (SK)

15.VIII.2010 r.  „Zagrożeni ogniem ludzie uciekli na zewnątrz. Pożar wybuchł w miejscowości Sokole po godz. 10. Płonął drewniany dom letniskowy” red. bisu)

30.I.2013 r.  „Białystok – Waliły Stacja. Czy będzie reaktywacja linii kolejowej? Stan torów

oceniają na 4 z plusem” red. (art)

Gazeta Wyborcza”-  „Gazeta w Białymstoku” – dziennik regionalny:

10-11.XII.1994 r.  „Po nowym roku mniej pociągów. Odcięci od świata” red. (td)

10.IV.1996 r.  „Sokole wraca do świata” red. (TD)

30.IV.1V.1998 r. „Pociągi do lamusa. PKP zawiesza kursowanie pociągów” red. (IWO)

12.VII.1999r.  „Rentowna czy nie? Ostatnie pociągi do Zubek Białostockich” red.(LORA)

22.III.2000 r.- „Zubki w zawieszeniu. PKP odwołują pociągi bez zgody ministra” red. Józef Woronko

3.IV.2000 r.  „Zubki: 17:26. Pożegnanie pociągu” red. Józef Woronko

4.IV.2000 r.  „Samochodowa samopomoc. Sokole. Uruchomiono prywatną komunikację” red. (IWO)

7.IV.2000 r.  „Sokole? Koniec świata! Życie bez kolei” red. Monika Żmijewska

2.IV.2001 r.  „Sokole. W rocznicę likwidacji przewozów pasażerskich. Pieszo do Europy”red. Joanna Klimowicz

8.VIII.2005 r.  „Otwarcie drogi do Sokola” red. (jame)

18-24.VIII.2006 r.  „Stare filmy w starej szkole. Świat się śmieje w Sokolu” red. Monika Żmijewska

4.VIII.2008 r.  „Sokole: maleńka wioska na skraju Puszczy Knyszyńskiej. Dom Ludowy musi poczekać” red. Monika Żmijewska

21.VIII.2009 r.  „Wsiąść do pociągu…Byle do Zubek” red. Joanna Klimowicz

22.VII.2010 r.  „Sokole świętuje 235-lecie powstania” red. Aneta Dzienis

23.VII.2010 r.  „Sokole zaprasza na święto osady” red. (Moż)

26.VII.2010 r.  „Wielka feta i tort” red. (Aga)

16.VIII.2013 r.  „Dom Ludowy w Sokolu pod kluczem” red. Agnieszka Domanowska

21.VIII.2013 r.  „Warsztaty w Domu Ludowym nie dla dzieci z Sokola” red. Agnieszka Domanowska

27.XI.2013 r.  Przed wojną mieli fabryki i wiejskie posiadłości. Książka o rodzie Hasbachów” red. (matorg)

Gazeta Michałowa” – miesięcznik lokalny:

wrzesień 2013, nr 9 (171)  Dom Ludowy ma służyć mieszkańcom Sokola i całej gminie” rozmowa z radną Ewą Kupraszewicz, red. Mikołaj Greś

Gazeta Sołecka” – miesięcznik ogólnopolski:

wrzesień 2010 r. Nr 9(213)  „Jesteśmy z Sokola” red. Andrzej W. Kaczorowski

styczeń 2013 r. Nr 1(241)  „Barbara Pacholska wśród laureatów Kryształowej Koniczyny” red. M. Foland

Jednodniówka „ZSMW” – wydanie specjalne ogólnopolskie:

13-17.09.1974 r.  „Po to budowali ten dom”. red. (ac)

Kurier Podlaski” – dziennik regionalny:

5.II.1985 r.  „Na zimowisku w Sokolu” red. (ala)

8-10.VI.1990 r.  „Hej, Sokole” red. Adam Czesław Dobroński

4.XI.1991 r.  „Do Sokola przez…. Sztokholm” red. Adam Czesław Dobroński

21.09.1993 r.  „Tragedia na torach” red. (fd)

13.XII.1994 r.  „Zubki Białostockie. Skazani na PKP” red. (Zibi)

15.XII.1994 r.  „Odcięte pociągi” red. (Zibi)

31.III. 1995 r. –„Poczta „Reportera”. Autobus szynowy w rękach rad” ,Andrzej Kasperowicz – Sokole

22.VIII.1995 r.  „Zapis Puszczy” red. (azb)

13.X.1995 r.  „Sokole na olejno” red. Andrzej Z. Brzeziński

20.XII.1995 r.  „Krany pod choinkę” Andrzej Kasperowicz – Sokole

11.IV.1996 r.  „Michałowo. Radny buduje drogę” red. Hieronim Wawrzyński

17.III.1997 r.  „Michałowo. Daleko do szosy” red. Hieronim Wawrzyński

14.V.1997 r.  „Autobus za drogę” red. (kat)

18.VI.1998 r.  „Od sześciu lat w Sokolu Białostockim nieszczęścia jeżdżą parami. Na bocznym torze” red. Jerzy  Danilewicz

23.I.2003 r.  „Bełkot „wiatraków” red. Edmund Burel

3.IV.2003 r.  „Poczta „Kuriera”. List do Marszałka Województwa Podlaskiego Janusza Krzyżewskiego. Trzy lata bez pociągów” Andrzej Kasperowicz – Sokole

3.II.2004 r.  „Listy. Poczta Kuriera” Andrzej Kasperowicz – Sokole

Kurier Poranny” – dziennik regionalny:

26-28.IV.1991 r.  „Pamiętajmy o ogrodach. Stanek” red.Józef Maroszek

26-28.IV.1991 r.  „Zanim powróci puszcza” red. Kazimierz Rosiński

7,8,9.VIII.1992 r.  „Listy. Zmieńcie decyzje” Sołtys wsi Sokole Helena Kasperowicz

10.VIII.1992 r.  „Pociąg to szkoła, praca, lekarz i…..Bóg. Cisza na peronie” ,red. Marzanna Łozowska

24.VIII.1992 r.  „Wakacje w kraju dziadków” red. (ml)

10,11,12.III.1995 r.  „Małych stacyjek czar” red. Sylweriusz Dworakowski

22.VIII.1995 r.  „Radny protestuje, kolej zaprzecza. Chcemy jeździć do Zubek” red. (map)

13.11.1996 r.  „Wyszła z domu i nie wróciła. Wypadek?” red. (AM)

29.IV.1998 r.  „Wojewoda Krystyna Łukaszuk jest przeciwna likwidacji pięciu linii kolejowych w Białostockiem. Bez pociągu odcięci od świata” red. (MS)

18.V.1998 r.  „Będziemy skansenem Europy” red. (MS)

2-3.VI.1999 r.  „Linie spisane na straty” red. (NK, WIK)

16..VI.1999 r.  „Kolej łączy nas ze światem” red. Sylweriusz Dworakowski

22.VII.1999 r.  „Kolej. Pięć miesięcy nadziei” red. Sylweriusz Dworakowski

7.X.1999 r.  „Złe wieści dla Zubek. PKP nie zmienia zdania” red. Tomasz Żukowski

17.XI.1999 r.  „Przewożenie pasażerów na trasie Białystok – Zubki Białostockie nie opłaca się – twierdzi PKP. Czy na Zubkach się zarabia?” red. Tomasz Żukowski

3.I.2000 r.  „Prawdopodobnie od 1 marca PKP przestanie przewozić pasażerów na trasie Białystok – Zubki Białostockie. Nie pojadą do Zubek?” red. Tomasz Żukowski

23.III.2000 r.  „Za dwa tygodnie stanie się to, czego najbardziej obawiali się pasażerowie korzystający z pociągu na trasie Białystok – Zubki Białostockie. Ubolewamy, ale zamykamy” red. Tomasz Żukowski

31.III.2000 r., magazyn  „Kolej do Zubek to dla nas sprawa życia lub śmierci – mówią ludzie. Ostatni pociąg do Zubek” red. Sylweriusz Dworakowski

3.IV.2000 r.  „Od dzisiaj Zubki Białostockie bez pociągu. Zostały tylko szyny” red. (NM)

4.IV. 2000 r.  „W Sokolem. Samopomoc samochodowa” red. (AZ)

5.IV.2000 r.  „Skazani tylko na siebie?” red. Tomasz Żukowski

6.IV.2000 r.  „Jest szansa by samorząd województwa podlaskiego przejął i finansował zamykane przez PKP małe linie kolejowe” red. Tomasz Żukowski

21-24.IV.2000 r.  „Paryż – Dakar – Zubki” red. Jarek Storonowicz

31.VIII.2000 r.  „Do szkoły pod górkę” red.(HAP)

9.II.2001 r.  „Listy. Na szynach do Zubek” Andrzej Kasperowicz radny gminy Michałowo

2.IV.2001 r.  „Sokole. Protest na torach” red. (PK)

 11.IV.2002 r.  „Listy. Dwa lata bez pociągu do Zubek” ,Andrzej Kasperowicz radny gminy Michałowo

12.VI.2003 r.  „Nowoczesny autobus szynowy ułatwi życie mieszkańcom Podlasia. Pojedziemy autobusem po szynach” red. (TOR)

1.X.2003 r.  „Tam gdzie jest cisza. W samym sercu lasu” red. Piotr Brysacz

9.II.2004 r.  „Sokole. Dom Ludowy nie będzie sprzedany” red.Sylweriusz Dworakowski

1.III.2005 r.  „Białostoczanie chcą mieć więcej autobusów i przynajmniej jeden stały pociąg do Gródka i Zubek. Dajcie dojechać” red. (TR)

8.III.2006 r.  „Jest pomysł, by w naszym mieście powstała szybka miejska kolej. I zdaniem specjalistów, jest to pomysł całkiem realny. Białystok na tory”

18.VIII.2006 r.  „Świat przyjeżdża do Sokola” red. Urszula Dabrowska

19.III.2010 r.  „Nowości. Andrzej Kasperowicz wydał materiały dokumentalne „Monografia wsi Sokole 1775-2010, historia Stanku, Świnobrodu, Zajmy i Żedni”.

Solidna robota!”  Kramik regionalny red. prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński

13.IV.2010 r.  „Dom Ludowy w Sokolu zabytkiem. Burmistrz Michałowa nie jest zadowolony” red. Tomasz Mikulicz

16.VII.2010 r.  „Na lato do Sokola. Co za szczęśliwa wioska, w ciągu roku otrzymała dwie monografie na 235-lecie założenia. Ta najnowsza „Okruchy historii wsi Sokole i okolic” jest autorstwa Barbary Pacholskiej i Ewy Kupraszewicz” – Kramik regionalny red. prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński

30.VII.2010 r.  „Przed tygodniem odbyły się uroczystości 235. rocznicy założenia wsi Sokole. Przepraszam, nie mogłem dotrzeć!” – Kramik regionalny red. prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński

25.I.2013 r. „Piłsudski we wsi Sokole” – Kramik regionalny red. prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński

12.IV.2013 r.  „Jutro 13 kwietnia rozpocznie się imprezowanie we wsi Sokole. Promocja książki Andrzeja Kasperowicza „75 lat Domu Ludowego im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego we wsi Sokole 1937-2012”

 Kramik regionalny red. prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński

19.IV.2013 r.  „Bardzo miło było na promocji książki Andrzeja Kasperowicza” – Kramik regionalny red. prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński

21.IV.2013 r.  O losach Józefa Kuklińskiego mieszkańca wsi Sokole” red. prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński

29.XI.2013 r.  „ Śladami Hasbachów” – książka Towarzystwa Przyjaciół Sokola pod redakcją

Barbary Pacholskiej” – Kramik regionalny red. prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński

24.III.2014 r.  „Gazeta Michałowa. Redaktor Mikołaj Greś zrezygnował, Marek Nazarko zaskoczony. Pisząc gazetę „pod dyktando” pracowników Ratusza wyrządziłem krzywdę wielu porządnym ludziom – przyznaje Greś. – Bardzo przepraszam panie Dorotę Burak i nauczycieli z LO, Świetłanę Łukszę, Barbarę Pacholską, Annę Wowk oraz pana starostę Wiesława Pusza, Krzyśka Gąsowskiego, Łukasza Kuźmę, Piotra Dąbrowskiego i wielu zacnych, a skrzywdzonych moim piórem mieszkańców. Moja wina” red. (azda)

Naprzód” – miesięcznik ogólnopolski:

1-15.06.1973 r.  „Entuzjaści z Sokola”

kwiecień 1977 r. „Festyn Zdrowia w Sokolu” red. (wip)

Nr 17 1980 r.  „Pasje młodych” red. Jan Ciełuszecki

Naj” – tygodnik ogólnopolski:

20-28.V.2000 r.  „Są takie miejsca. Ostatni pociąg już dawno odjechał” red. Beata Rayzacher

Nasz Klub” – miesięcznik ogólnopolski:

Nr 1(183) 1980 r.  „Co to znaczy wieś aktywna” red. Zbigniew Falkowski

Nr 6 (188) czerwiec 1980 r.  „Baza i ludzie” red. Barbara Pacholska – Sokole

Nasza Wieś” – tygodnik ogólnopolski:

12.04.1981 r.  „I Wojewódzki Zjazd Delegatów ZMW w Białymstoku” red. (KG)

Nowy Dziennik” – dziennik w USA Nowy Jork :

5.IV.2000 r.  „Pociągi stanęły. Z Polski. Wieś „odcięta od świata – pożegnanie pociągu” red. PAP

Hiba – Niwa” Białoruski tygodnik regionalny:

24-31.I.1978 r.  „Na przykład w Sokolem” red. Jan Ciełuszecki

lipiec 1978 r. „Młodzież z michałowskiej gminy” red. Jan Ciełuszecki

24-31.XII.1978 r.  „Na przykad w Sokolem” red. Jan Ciełuszecki

Panorama Północy” – tygodnik ogólnopolski:

18.VI.1978 r.  „Urlop na Podlasiu” red. (a)

Polskie Radio Białystok”- zasięg regionalny:

16.XI.1979 r.  „Spotkanie z Krzysztofem Kurianiukiem red. Radia Białystok w klubie „RUCH” w Sokolem z członkami koła ZMW”

23.IX.1990 r.  „Rozmowa z Zygmuntem Cieśielskim, o historii budowy Domu Ludowego im. I Marszałka Polski we wsi Sokole w latach 1935 – 37 i działalności kulturalnej koła ZMW w klubie „RUCH”. Redaktor prowadzący Zofia Gładyszewska

9.IV.2000 r.  „Na krawędzi peronu” – pożegnanie pociągu”. 25-minutowy reportaż red. Jana Smyka i red. Jerzego Leszczyńskiego

10.V.2000 r.  „Taka głęboka cisza” reportaż red. Jana Smyka

23.X.2000 r.  „O problemach komunikacyjnych mieszkańców wsi Sokole” reportaż red. Agnieszki Trofimiuk

2.IV.2001 r.  „Piechotą do Europy” reportaż red. Jana Smyka

12.IX.2008 r.  „Proszę Państwa jesteśmy w ….lesie” reportaż red. Doroty Sokołowskiej

24.VII.2010 r.  „Wieś Sokole obchodzi 235-lecie założenia. Mija 235. rocznica założenia wsi Sokole. Z tej okazji Towarzystwo Przyjaciół Sokola zorganizowało uroczyste obchody” red. (mCzar)

9.I.2011 r.  „O 10.30 z białostockiego dworca PKP odjechał – zapomnianą już trasą – pociąg do Walił podczas XIX Finału WOŚP” red. (zmj, mCzarnecka)

13.IV.2013 r.-„75 lat Domu Ludowego we wsi Sokole. Promocja książki Andrzeja Kasperowicza”. Wiadomości: godz. 17:00 red. Dorota Sokołowska

14.IV.2013 r.  „Opinia o książce Andrzeja Kasperowicza 75-lat Domu Ludowego im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego we wsi Sokole 1937-2012”red. Dorota Sokołowska

14.IX.2013 r.  Ospotkaniu poświęconym renowacji mebli w ramach projektu „Scheda, korzyści czy kompleksy”.Wiadomości:red. Dorota Sokołowska

16.XII.2013 r.  „Opinia o książce Towarzystwa Przyjaciół Sokola „Śladami Hasbachów” pod redakcją Barbary Pacholskiej” red. Dorota Sokołowska

Polskie Radio Program 1”- zasięg ogólnopolski:

27.III.1978 r.  „Kiermasz pod kogutkiem” audycja o działalności kulturalnej w klubie

„RUCH” w Sokolem red. Jan Smyk

4.IV.2000 r.  „Sygnały dnia” relacja z pożegnania pociągu w Sokolem 2,04.2000 r.

Przegląd Prawosławny” – miesięcznik ogólnopolski :

czerwiec 2000 r. Nr 6 (180)  „15,40 do Zubek – pożegnanie pociągu” red.Michał Bołtryk

8.VIII.2010 r. Nr 21  „W Sokolu. „Monografia wsi Sokole 1775 -2010” Andrzeja Kasperowicza red. Natalia Klimiuk

9.IX.2010 r. Nr 22  „O Sokolu po raz wtóry. „Okruchy historii wsi Sokole i okolicy” red. Natalia Klimiuk

styczeń 2012 r. Nr 1(319)  „Książka Andrzeja Kasperowicza „Pociąg do Walił” red. Natalia Klimiuk

Rzeczpospolita” – dziennik ogólnopolski:

14.VII.2000 r.  „Środa, 12 lipca, TVP 2 godz. 20:00. A to Polska właśnie – o odcięciu wsi Sokole od świata”

red. Małgorzata Piwowar

Radio Racja” – nadające w języku Białoruskim z Białegostoku

– o zasięgu transgranicznym Polska/Białoruś:

2.IV.2002 r.  „Wywiad z Andrzejem Kasperowiczem radnym gminy Michałowo w sprawie zlikwidowanych przewozów pasażerskich na trasie Białystok – Zubki Białostockie i listu do Leszka Millera Premiera RP”

red. Michał Androsiuk

Super Express” – dziennik ogólnopolski:

5.IV.2000 r.  „Odcięli nas od świata. Pociąg to była dla nas praca, lekarz i Bóg – mówią mieszkańcy Sokola w Podlaskiem” red. Jerzy Danilewicz

2.IV.2001 r.  „Żyją bez pociągu” red. (MNS, PAP)

Sztandar Młodych” – dziennik ogólnopolski:

1972 r.  „Wieczorem nad Świnobródką” red. Marzena Bauman

Świat Młodych” – dziennik ogólnopolski:

15.I.1981 r.  „Trzeba rozum i serce mieć” red. Milena Hajkowska

3.II.1981 r. Nr 14  „Dwa teatry z….Sokola. Teatr tradycyjny i teatr przy kawie” red. Milena Hajkowska

Trybuna” – dziennik ogólnopolski:

10-11.XI.1999 r. Nr 263  „List otwarty do ministra transportu. Najłatwiej likwidować” red. Czesław Czerniakowski

11-12.XII.1999 r. Nr 289  „Napisali do „Trybuny”. List do Premiera Jerzego Buzka” Andrzej Kasperowicz radny gminy Michałowo

TVP 2” – zasięg ogólnopolski:

12.VII.2000 r. godz.20:00, „Magazyn Expresu Reporterów” – „Odcięci” reportaż Eugeniusza

Szpakowskiego – TVP Białystok

TVP 3 Białystok”- zasięg regionalny:

10.IV.2000 r.  „Taki pogrzeb” – „Odcięci” 20-minutowy reportaż red. Eugeniusza Szpakowskiego, zdjęcia Mariusza Zdanowicza

2.VI.2000 r.  „Pogwarki” 30-minutowy reportaż red. Barbary Ciruk, zdjęcia Romana Wasiluka

1.IV.2001 r.  Obiektyw „Relacja z happeningu w Sokolem” red. Dorota Kuc

30.I.2005 r. – Obiektyw „Relacja z Sokolego w sprawie likwidacji pociągów” red. Waldemar Wierżyński

15.II.2005 r.  „Kartka z kalendarza” o godz. 18:20 nadano audycję w której przedstawiono historię budowy Domu Ludowego im. I-go Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sokolem, działalność kulturalną, artystyczną i oświatową w latach 1933 – 1987 w szkole, świetlicy i w klubie „RUCH”. Prezentował aktor Marek Kotkowski.

7.VIII.2005 r.  Obiektyw „Relacja z otwarcia drogi w Sokolem” red. Beata Golak

23.IV.2007 r.  „Jest sprawa” godz. 18:30 i dnia 25.04.2007 r. godz. 19:00. Dyskusja w studio

TVP na żywo z udziałem mieszkańców wsi Sokole (radny Andrzej Kasperowicz i Helena Kasperowicz), przedstawicieli PKP-PLK i Urzędu Marszałkowskiego woj. podlaskiego, w sprawie przywrócenia kursowania pociągów na trasie Białystok – Zubki Białostockie. Autor programu red. Anna Kowalska. Dyskusję prowadził red. Robert Głowacki

24.VII.2010 r.  Obiektyw „Relacja z obchodów 235 – lecia założenia wsi Sokole.

Piękny krajobraz, świeże powietrze i wspaniali ludzie”red. Justyna Śliwowska

9.I.2011 r. -Obiektyw „Zapomniana, od kilkunastu lat nieczynna Stacja Waliły k/Gródka, dziś dzięki WOŚP ożyła” red. Małgorzata Półtorak

20.IV.2013 r.  Obiektyw „We wsi Sokole wielkie wiosenne sprzątanie okolicy. Ale też przykład na to, jak od lat skutecznie organizować małą, lokalną społeczność” red. Marcin Dziekoński

20.X.2013 r.  Obiektyw „O sokolskich pierogach czyli podsumowanie projektu „Scheda, korzyści czy kompleksy”. Przez osiem miesięcy zastanawiali się nad tym mieszkańcy wsi Sokole”. red. Iwona Zawadecka

Walka Młodych” – tygodnik ogólnopolski:

11.XII.1977 r.  ”Urok małej sypialni” red. Zofia Jaremko

12.III.1978 r.  „Nagrody „Walki Młodych” im. Aleksandra Kowalskiego – „OLKA” red. (WB)

Wiadomości Gródeckie – Haradockija Nawiny” – miesięcznik lokalny:

Nr 1 (52) Styczeń 2000 r.  „Bez pociągu. List Andrzeja Kasperowicza do Premiera Jerzego Buzka” red. Jerzy Chmielewski

Nr 11 (188) Listopad 2011 r.  „My i Orkiestra Jurka Owsiaka. Książka Andrzeja Kasperowicza „Pociąg do Walił”, wydawca Urząd Gminy w Gródku” red. Jerzy Chmielewski

Nr 5 (205), Maj 2013 r.  „Promocja niezwykłej książki autora i wydawcy Andrzeja Kasperowicza  „75 lat Domu Ludowego im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego we wsi Sokole 1937 – 2012” red. Jerzy Chmielewski

Nr 6 (206), Czerwiec 2013 r. – „Doceniona społeczniczka. Mieszkająca w Sokolu w gminie Michałowo Barbara Pacholska, prezeska Towarzystwa Przyjaciół Sokola, została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość odbyła się 28 maja br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Odznaczenie odebrała z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego” red. Jerzy Chmielewski

Nr 12-1 (212) • Grudzień 2013 – Styczeń 2014 – „Śladami Hasbachów” – promocja książki wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół Sokola pod redakcją Barbary Pacholskiej w GCK w Gródku” red. Jerzy Chmielewski

Wici” – miesięcznik ogólnopolski:

marzec 1983 r.  „Listy” Andrzej Kasperowicz przewodniczący ZGm ZMW w Michałowie

Wrota Podlasia” – wydanie internetowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego:

23.VII.2010 r.  „Sokole ma 235 lat”

11.I.2013 r.  „75 lat Domu Ludowego we wsi Sokole – książka Andrzeja Kasperowicza”

 10.IV.2013 r.  „Przez tradycję ku przyszłości w Sokolu – promocja książki Andrzeja Kasperowicza „75 lat Domu Ludowego im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego we wsi Sokole 1937-2012”

17.IX.2013 r. – Dodać blasku meblom dziadków czyli sokolskie spotkanie o renowacji starych

mebli w ramach projektu „Scheda, korzyści czy kompleksy”

16.X.2013 r. „O kuchni Puszczy Knyszyńskiej w Sokolu”

12.XI.2013 r.  „Historia rodu Hasbachów na białostockiej ziemi – książka „Śladami Hasbachów” pod redakcją Barbary Pacholskiej wydanej przez TPS”

Zielony Sztandar”- tygodnik ogólnopolski:

9.II.2003 r. „Pociągi pod niczyim nadzorem. Dziś dalej mamy do Białegostoku niż przed wojną” red. (TH)

Zarzewie” – tygodnik ogólnopolski:

9.IV.1983 r.  „Listy – Eugeniusz Popławski przewodniczący koła ZMW w Sokolem”

24.VII.1983 r. „Listy. Sztafeta pokoleń” Andrzej Kasperowicz przewodniczący ZGm ZMW w Michałowie

8.IV.1984 r.  „Ile kultury na hektar? Baza przede wszystkim” Barbara Pacholska – Sokole

3.III.1985 r.  „Sokole” red. Halina Tylenda

Życie” – dziennik ogólnopolski:

15-16.IV.2000 r.  „Trzy kilometry do Europy. W Sokolem nie ma już życia. Pożegnanie pociągu” red. Zbigniew Żbikowski

Życie Na Gorąco” – tygodnik ogólnopolski:

20.IV.2000 r. Nr 16  „PKP zamknęły istniejącą od 114 lat linię do Sokolego Białostockiego.

Ludzie odcięci od świata” red. Piotr Wilk