Rozbiórka domu letniego Hasbachów w Stanku

Dawna posiadłość letnia Hasbachów - Stanek, po latach świetności popadł w ruinę i w 2004r został rozebrany.

Fot.Barbara Pacholska