Podsumowanie projektu "Podlaska wieś Sokole w drodze do europejskich miast sokolich".

Dom Ludowy w Sokolu, 30 kwietnia 2011r. Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Zdjęcia Artur Szatyłowicz.