Migawki fotograficzne ze spotkania z historią małej ojczyzny i promocji książki Andrzeja Kasperowicza z dn.13.IV.2013r

"75 lat Domu Ludowego im.I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego we wsi Sokole 1937-2012"-  duża promocja w lokalnej społeczności.

Fot.Andrzej Kasperowicz