Wieczór z tradycją ludową - Czary, duchy, opowiastki i wierzenia sokolskie w legendach i anegdotach

Promocja książki "Pomiedzy prawdą a legendą" oraz wróżby andrzejkowe, Dom Ludowy, 27.XI.2010r.

Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.