Świąteczne rozmowy przy stole, spotkanie ekumeniczne,Sokole, Dom Ludowy 20.I.2018r

Jak co roku Sokolanie spotkali się na wieczorze ekumenicznym.Były życzenia, dzielenie sie opłatkiem i prosforą, śpiewano kolędy.Gość z Cisówki Bogdan Dudko czytał( po polsku i białorusku) swoje wiersze z tomiku "Dolina:Znad Narwi i Świsłoczy".

Fot. Andrzej Kasperowicz