Biuletyn Informacyjny Lokalnej Grupy Działania -Puszcza Knyszyńska " W Puszczy", czerwiec 2012, Nr 4(10)

Poczytajcie o działaniach Towarzystwa Przyjaciół Sokola jako o tzw. dobrych praktykach.