Fotoreportaż z Walnego Zebrania Członków TPS, 16 maja 2016r

Walne Zebranie Członków TPS zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne i finansowe stowarzyszenia za  2014r.

Fot. Andrzej Kasperowicz