Strona Główna

Zapraszamy Państwa do  małej podlaskiej wsi  Sokole, położonej  w gminie Michałowo, na skraju Puszczy Knyszyńskiej ,w obszarze „Natura 2000” . Jest to   mała, licząca 147 mieszkańców  wieś o silnych tradycjach społecznikowskich i dokonaniach kulturalnych.

 

Jak powstało Sokole (legenda)
Polscy żołnierze, powracający ze służby w wojsku
carskim, utrudzeni długim marszem zatrzymali się w uroczej
kotlinie śródleśnej Puszczy Knyszyńskiej, przez którą
przepływała mała, ale wartka rzeczka. Zmęczeni ciężką
wędrówką rozpalili ogień, a że była już noc - usnęli. Kiedy wstało
słońce i pierwszymi promieniami ogrzało twarze wędrowców,
żołnierze zbudzili się. Widok, jaki roztaczał się wokoło, był
jeszcze piękniejszy niż wczorajszego wieczora. Kilkusetletnie
świerki i sosny majestatycznie pięły się ku górze. Nagle jeden z
żołnierzy aż krzyknął z wrażenia. „Zobaczcie to chyba gniazdo
sokole, a i ptak królewski siedzi na nim” - powiedział.
Po krótkiej naradzie orzekli, że jeśli w miejscu tym
sokoły budują gniazda i wychowują młode, to jest znak, aby
zbudować tu swoje domostwa. Jak postanowili tak uczynili.
Rozpoczęli wycinanie drzew i karczowanie puszczy. W trudzie
i mozole stawiali tu zręby swojej nowej przyszłości, zaś
miejscu temu dali nazwę Sokole.

Ale czy opisane w powyższej legendzie fakty są prawdziwe? Legendy żyją swoim rytmem a życie swoim.

Dzięki zaradności mieszkańców Sokola zbudowano we wsi  1937r jedyny wówczas obiekt użyteczności publicznej Dom Ludowy im.I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego , w którym zlokalizowano szkołę powszechną( rozwiązano w 1997r) i świetlicę wiejską.Wieloletnie zabiegi o remont tego obiektu i dostosowanie go do nowoczesnych wymogów stawianych przed instytucją kultury zakończyły sie sukcesem.

Dnia 5 sierpnia 2012r oddano do użytku po remoncie kapitalnym Dom Ludowy.Środki finansowe na remont obiektu pochodziły z dotacji unijnej i środków Gminy Michałowo.
Świadomi dziedzictwa historycznego i kulturowego wsi miejscowi niepokorni postanowili kontynuować dzieło swoich przodków i założyli w 2009. roku Towarzystwo Przyjaciół Sokola.  Spuścizna  pozostawiona  przez poprzednie pokolenia daje im moralne prawo do troski o  zachowanie dorobku pokoleniowego ale też wyznaczania nowych dróg prowadzących do rozwoju wsi.
Działania podejmowane w tej wsi to swoista lekcja rozumienia państwa obywatelskiego i patriotyzmu lokalnego. Niech będzie przykładem  autentycznej troski o swoje korzenie dla innych środowisk, często  nie doceniających historii swojej „małej ojczyzny” i wstydzących się swojej wiejskiej tożsamości.

 

Licznik odwiedzin: 337435